OPOwieści
o NBA

NBA QUIZ

VIDEO

opowieści o nba

Artur Dziambor

video

Zdjęcia: gettyimages

Pierwsza rozmowa z cyklu „OPOwieści o NBA”. Pierwszy gość, poseł Artur Dziambor. Zapraszam!